Rozhovor s lektory

Fascinaci animovaným filmem a radost z tvorby - to předávájí všem věkovým skupinám, nejčastěji však mládeži a dětem. České sdružení ULTRAFUN pořádá od roku 2006 workshopy animovaného filmu, ve kterých si může úplně každý, krok za krokem, vytvořit svůj vlastní animovaný film. Žádné zvláštní znalosti nejsou potřeba. Skutečně, i pětileté děti mohou pod vedením profesionálů během pár hodin stvořit malé umělecké dílo a rozpohybovat své nápady. Od 07. do 12. dubna budou lektoři ULTRAFUNu vést česko-německý workshop animovaného filmu Trick or treat Nadace Brücke/Most v Drážďanech.

O workshopech animovaného filmu, kreativitě a zvláštních momentech v jejich práci jsme si povídali se Zuzanou Bukovinskou a Martinem Polákem. Jednatelka a hlavní iniciátorka sdružení, paní Bukovinská je asistentkou na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze. Martin Polák je absolventem VŠUP a dnes je jedním z nejzkušenějších lektorů ULTRAFUNu.

Rozhovor s lektory

Interview je z větší části v němčině. Připravila Pavlína Šrajtrová. [ca 6:50 min]

Diese Webseite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Indem Sie hier fortfahren, stimmen Sie der Nutzung von Cookies zu. Weitere Infos