Nadace: Společně stavit mosty!

Soukromá Nadace Brücke/Most byla založena v roce 1997 s cílem podporovat a rozvíjet spolupráci mezi Českou republikou a dalšími státy střední a východní Evropy.

Smyslem nadace je podpora:

  • interkulturního setkávání lidí z Německa, Česka, Slovenska a Polska s cílem vytváření společné Evropy;
  • společenské angažovanosti;
  • vzdělávání zahrnující pomoc školákům a mladistvím;
  • umění a kultury;
  • pomoci mládeži.

Své cíle uskutečňuje především skrz:

  • podporu akcí a projektů v oblasti vzdělávání, kultury, hudby, literatury, umění a pomoci dětem a mladistvím;
  • podporu jazykových kurzu, přednášek, koncertů, konferencí apod.;
  • poskytování stipendií pro studenty/studentky;
  • poradenství pro studenty/studentky;
  • starání se o školní a učitelské výměny.

Nadace sídlí v Drážďanech. Finančním úřadem Dresden Süd je uznána jako obecně prospěšná organizace a v rejstříku nadací Zemské správy Drážďany je vedena jako nadace občanského práva (AZ: DD21-2245/158). V obci Vörstetten u Freiburku v Breisgau (spolková země Bádensko-Württembersko) sídlí sekretariát představenstva.

Image Nadace Brücke/Most (Download 9MB)

Brücke-Villa

Frank Höhler

Link zum Download

Diese Webseite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Indem Sie hier fortfahren, stimmen Sie der Nutzung von Cookies zu. Weitere Infos