Grémia

Vedení nadace Brücke/Most tvoří dvě grémia: představenstvo a kuratorium. Všichni členové grémií vykonávají svoji činnost z titulu čestné, neplacené funkce.

Představenstvo

Představenstvo Nadace je jejím zákonným zástupcem. Představenstvo sestává ze 3 až 5 členů, kteří Nadaci vedou a spravují podle jejích stanov.

Prof. Dr. Helmut Köser

(předseda představenstva, zakladatel Nadace)

Peter Baumann, M.A.

(jednatel a člen představenstva)

Prof. Dr. Otto Luchterhandt

(člen představenstva, Ústav pro východní právo, Univerzita Hamburk)

Dr. Stephan Nobbe

(člen představenstva, bývalý ředitel Goethe-Institutu v Praze)

Lothar Rösch

(člen představenstva, ředitel Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau)

v.l.n.r.: Dr. Paul Selbherr (2015 ausgeschieden), Dr. Stephan Nobbe, Prof. Dr. Helmut Köser und Peter Baumann, Deutsche Botschaft in Prag

Kuratorium

Kuratorium radí a kontroluje představenstvo Nadace na základě jejích stanov. Tvoří ho minimálně sedm, maximálně osmnáct členů.

PD Dr. Tobias Weger

(předseda kuratoria)

Spolkový ústav pro kulturu a dějiny Němců ve východní Evropě, Oldenburg

Jana Šebková

(zástupkyně předsedy kuratoria)

bývalá generální konzulka České republiky v Drážďanech, Praha

v současné době není pozice obsazena

ministryně školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Dr. Berthold Franke

ředitel Goethe-Institutu v Praze

Dr. Jindřich Fryč

vrchní ředitel sekce mezinárodních vztahů a evropských záležitostí na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Daniel Kraft
vedoucí oddělení komunikace při Spolkové centrále pro politické vzdělávání, Bonn

Ondřej Liška
bývalý ministr školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

v současné době není pozice obsazena

velvyslanec Spolkové republiky Německo v Praze

Tomáš Jan Podivínský

velvyslanec České republiky v Berlíně

Dr. Eva-Maria Stange

ministryně vědy a umění Svobodného státu Sasko

Prof. Dr. Jan Sokol

filozof; vysokoškolský pedagog; bývalý ministr školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Prof. Dr. Ludger Udolph

Ústav slavistiky, Technická univerzita Drážďany

Kuratoriumsmitglieder bei der Sitzung am 31.10.2015 im Goethe-Institut Prag