Kde domov můj...

Výstava je hledáním stop pod troskami minulosti.

Výstava byla vypracována na vědeckém podkladu, je ale obecně a srozumitelně koncipovaná. Na 60 výstavních tabulích je znázorněna česko-německá symbióza v literatuře, hudbě a výtvarném umění, jakož i v hospodářství, společnosti a politice. Zvláště oceněn je kulturní přínos židovského obyvatelstva, které po dlouhou dobu - až do svého vyhlazení - fungovalo v českých zemích jako zprostředkovatel mezi Čechy a Němci.

Jádro výstavy tvoří osobnosti, které se na obou stranách vzepřeli nacionalismu a stali se "staviteli mostů" mezi Čechy a Němci. Tito lidé překračovali hranice mezi kulturami. Hlavním cílem je na tuto tradici upozornit a v ní nadále pokračovat v Evropě, ve které jsou Češi a Němci rovnocennými partnery a dobrými sousedy.

Plakat

Další informace

Diese Webseite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Indem Sie hier fortfahren, stimmen Sie der Nutzung von Cookies zu. Weitere Infos