Dny česko-německého setkávání

Stalo se milou tradicí, že každou první neděli nového školního roku přivítáme ve vzdělávacím Centru Brücke/Most patnáct německých a patnáct českých žákyň a žáků, jež zde hostují po dobu dvou dní. Jedná se o dvanáctileté žákyně a žáky binacionálního a bilingvního studijního ročníku Gymnázia Friedricha Schillera v Pirně, kteří tvoří od začátku sedmé třídy až do maturity jednu společnou třídu.

Ke Dnům česko-německého setkávání neodmyslitelně patří slavnostní zahájení, při kterém jsou studenti i jejich rodiče srdečně přivítáni v nové třídě projevy čestných hostů z obou zemí, zástupců Euroregionu Elbe/Labe, města Pirny a vedení školy. Odpoledne začíná volnější program, který je doprovázen obrovskou německo-českou moučníkovou tabulí, připravenou rodiči žáků a žákyň. Po rozloučení s čestnými hosty, rodiči, přáteli a příbuznými začíná pro žáky seznamovací fáze, podporovaná týmem Nadace Brücke/Most.

Dny setkávání chtějí dát žákům a žákyním příležitost k bližšímu seznámení ještě před začátkem školního roku a mimo školní prostředí, protože tak lze odbourat strach a veškeré pocity nedůvěry pramenící z toho, že žáci a žákyně pochází z různého prostředí. Touto akcí je českým žákům a žákyním usnadněno začlenění do společenského života v Německu a podporován pocit vzájemnosti mezi českými a německými žáky/žákyněmi již před začátkem oficiálního školního roku.

Dny česko-německého setkání jsou pořádány Nadací Brücke/Most s pověřením Saského státního ministerstva kultury a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Diese Webseite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Indem Sie hier fortfahren, stimmen Sie der Nutzung von Cookies zu. Weitere Infos