Dny česko-německého setkání 2008

11. Česko-německé dny setkání hostem v Centru Brücke/Most

Od 24. do 27. srpna byla vila doslova v obležení 15 českých a 15 německých studentů, kteří od letošního školního roku tvoří 7. třídu binacionálního a bilingválního vzdělávacího oboru na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně.

Děti zde společně strávily první dny v novém třídním kolektivu, během kterých se navzájem poznávaly, odbourávaly obavy, užívaly si spoustu legrace a získávaly zcela nové, česko-německé zkušenosti. O program se starali spolupracovníci Nadace Brücke/Most za podpory pedagogů a mentorů Gymnázia Friedricha Schillera.

V neděli v poledne byly Dny setkání slavnostně zahájeny. Studenti, jejich rodiče, učitelé a vzácní hosté, celkem kolem 160 hostů, byli přivítáni ve vile Brücke a ve vyzdobeném stanu ve dvoře Centra Brücke/Most. I přes deštivé počasí, které nás nemile překvapilo letos poprvé za celou dlouholetou tradici Dnů setkání, se podařila vytvořit slavnostní, veselá atmosféra plná očekávání. Po zahajovacích proslovech našich vzácných hostů přišel na řadu společný oběd přímo z grilovacích roštů. Poté mohli studenti začít sbírat první zážitky se svými novými spolužáky při různých herních disciplínách. Odpoledne se děti rozloučily se svými rodiči a brzy nato už byly zaměstnány všeijakými seznamovacími hrami.

Další den přišly na řadu vědomosti školáků. Pomocí městské stopované se děti seznámily s městem Drážďany a obohatily si své znalosti. Po obědě se jelo do Schieferburgu, domu dětí a mládeže ve čtvrti Gruna. Modelování keramiky a bubnování všechny ohromě bavilo, ale vrchol dne měl teprve přijít. Pracovníci Schieferburgu připravili táborák, a tak se opékalo těsto na trdelníky, maršmelouni a jedla se pizza.

Třetí den se jelo do Saského Švýcarska, kde se děti rozdělily do tří skupin a společně mohly prozkoumat Národní park Saské Švýcarsko. Při tom se dozvěděly spoustu nových informací a během túry a týmových her zažily plno legrace.

Ve středu došlo na loučení s Centrem Brücke/Most. Společně jsme se vydali na cestu parníkem do Pirny – jednotně oblečení ve žlutých tričkách Gymnázia F. Schillera – kde nás srdečně přivítali pracovníci gymnázia. Po příchodu na internát v Pirně byli čeští studenti už celí zvědaví, jak jejich nový domov bude vypadat. Po obědě a krátkém proslovu ředitele gymnázia jsme se všichni se slzou v oku rozloučili.

Nadace se letos opět ráda ujmula role hostitele studentů binacionální třídy Gymnázia Friedricha Schillera. Mohli jsme společně prožít, jak české a německé děti vytváří postupně jeden kolektiv a staví tak most mezi dvěmi zeměmi.

Děkujeme učitelům a mentorům za jejich pomoc a přejeme jim, a samozřejmě i všem studentům, hodně štěstí do budouna.

Dny setkani 2008

 • 1. Na zahájení nemohly chybět opékané bílé klobásy!
 • 2. Ke konci zahájení zazpívali všichni žáci pod vlastnoručně dělanými kornouty českou písničku
 • 3. Navzájem se poznáváme.
 • 4. Bubnování v Schieferburgu
 • 5. Vyrábění keramiky v Schieferburgu
 • 6. Všichni čekali netrpělivě na křupavé těsto trdelníků.
 • 7. V rámci městské stopované se děti dozvěděly spoustu informací o Nadaci Brücke/Most, Drážďanech a okolí.
 • 8. Hra
 • 9. V Saském Švýcarsku.
 • V Saském Švýcarsku.
 • Náš parník do Pirny právě připlouvá.

Diese Webseite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Indem Sie hier fortfahren, stimmen Sie der Nutzung von Cookies zu. Weitere Infos